Chỉ Huy Trưởng! Hẹn Gặp Lại Sau

BookMark
1 truyện
  • Ngài Cố Thân Mến!

    Ngài Cố Thân Mến!

    Tác giả:

    Ông vua Ninh Xuyên, Tư lệnh Cố Hạo Đình, là một người nổi tiếng lạnh lùng, bá đạo. Không thể ngờ một người như vậy lại không thể kiềm …