Chim Trong Lồng

BookMark
1 truyện
  • Tù Điểu

    Tù Điểu

    Tác giả:

    Editor: AJ/Ajthyj5Vốn là mối quan hệ giữa kim chủ và người được bao dưỡng, thế nhưng lại trở thành một mối quan hệ khác mất rồi.Chim hoàng yến ở …