Chứng phán đoán của tộc ngự trạch

BookMark
1 truyện
  • Bệnh Hoang Tưởng Của Otaku

    Bệnh Hoang Tưởng Của Otaku

    Tác giả:

    Tác giả: Lữ Thiên DậtThể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, chủ thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, 1×1.(御宅族臆想症:御宅族: Tiếng Trung của từ Otaku臆想症: Là một loại bệnh …