Cổn Năng

BookMark
1 truyện
  • Nóng Bỏng

    Nóng Bỏng

    Tác giả:

    Người ta nói tình yêu chúng ta đã nhuốm màu thời gian. Bụi phủ dày trên từng mảng kỉ niệm. Tiếng khóc của anh, em cũng không nghe được. Dù nó réo …