Đừng Gọi Tôi Hạp Thụy

BookMark
1 truyện
  • Đừng Gọi Tôi Ngủ Gật

    Đừng Gọi Tôi Ngủ Gật

    Tác giả: Đang Cập Nhật

    Hạp Thụy nghĩa là ngủ gật Cp chính: Kha Tùy-Lưu Cẩn (kết Se) Cp phụ: Triệu Cẩn-Hoàn Nhan Hoằng (kết HE) Thể loại: bách hợp, SE, oan gia, hài hước, He, hợp …