Kane and Abel

BookMark
1 truyện
  • Hai Số Phận

    Hai Số Phận

    Tác giả:

    Hai số phận (có tên gốc tiếng Anh là: Kane and Abel) là một cuốn tiểu thuyết được sáng tác vào năm 1979 bởi nhà văn người Anh Jeffrey Archer. Tựa …