Không Phụ Như Lai Không Phụ Khanh

BookMark
1 truyện
  • Đức Phật Và Nàng

    Đức Phật Và Nàng

    Tác giả:

    Đây là câu truyện nói về tình yêu của một vị Đạt ma và 1 cô nàng đến từ thế kỷ 21. Tình yêu của chàng dành cho phật …