Khống Trùng Khống Thiên Hạ

BookMark
1 truyện
  • Khống Trùng Khống Vận Mệnh

    Khống Trùng Khống Vận Mệnh

    Tác giả:

    Kiếm tu mới là vương đạo? Khiển trùng chỉ dành cho những kẻ không có thực lực? Song tu chỉ là con đường tà đạo? Qua tác phẩm này …