Lộc Đỉnh Công

BookMark
1 truyện
  • Lộc Đỉnh Ký

    Lộc Đỉnh Ký

    Tác giả:

    Truyện Lộc Đỉnh Ký là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung. Nhân vật Vi Tiểu Bảo thường được so sánh với AQ của Lỗ Tấn vì nói …