Nàng Dâu Thứ Bảy Nhà Họ Hoàng

BookMark
1 truyện
  • Bảy Nàng Dâu

    Bảy Nàng Dâu

    Tác giả:

    Ngày 15/7 trời âm u gió lộng, những người ở thôn Nguyệt Quế thi nhau ra đường đứng, nghe nói hôm nay nhà họ Hoàng rước dâu. Mỗi lần …