Ngục tối của B

BookMark
1 truyện
  • Hầm Ngục Beta

    Hầm Ngục Beta

    Tác giả:

    Ai cũng nói, Beta là dưới đáy của xã hội nhưng ở trên bọn người ở, họ thường xuyên bị bọn AO bắt nạt , muốn sống trong cái …