Nhất Niệm Tâm Ma

BookMark
1 truyện
  • Phạt Giới Tâm Ma

    Phạt Giới Tâm Ma

    Tác giả:

    Một người sống trở thành một linh hồn Một hồn linh thành một tia chấp niệm Một chấp niệm đắc dĩ thành Tâm ma Một Tâm …