Niêm Hoa Nhất Khiếu

BookMark
1 truyện
  • Giang Nam Ngoại Truyện

    Giang Nam Ngoại Truyện

    Tác giả:

    Edit + Dịch: Jeanne + Hoa Hy Minh Sư phụ nói, có một loại thảo dược có thể giải trừ hàn độc gọi là ‘Yên hoa túy’. Nhưng sau khi dùng …