Phế Thiếp

BookMark
1 truyện
  • Kim Phi Tích Bỉ

    Kim Phi Tích Bỉ

    Tác giả:

    Nhân vật: nam chủ thâm sâu không lường, nữ chủ xinh đẹp , tính cách ngang tàng. Chuyển ngữ: LTC Nguồn raw: klxsw Note: Đối với tên truyện mình xin giải thích …