Phi tuyến tính luyến ái

BookMark
1 truyện
  • Tình Yêu Phi Tuyến Tính

    Tình Yêu Phi Tuyến Tính

    Tác giả:

    Edit và Beta: Lynzerie Tóm tắt một câu: Trở về năm mười bảy tuổi, đem lòng yêu người ấy thuở thiếu niên Người Tô Liễm yêu, Trì Vọng, vì bị ung …