Phú Đại Gia Ở Rể

BookMark
1 truyện
  • Chàng Rể Quyền Thế

    Chàng Rể Quyền Thế

    Tác giả:

    Bùi Nguyên Minh ở rể, ba năm trôi qua chẳng khác gì súc vật, bị dè bĩu coi khinh, bị làm nhục sai bảo. Bỗng một ngày, có một người …