Phượng Hoàng? Hỏa Kê?

BookMark
1 truyện
  • Phượng Hoàng, Gà Tây

    Phượng Hoàng, Gà Tây

    Tác giả:

    Chuyển ngữ: Băng Viêm Beta: Tiểu Lang Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, cường công cường thụ. Cặp đôi: Phượng Thiên Lăng, Khang Đức. Mọi người hay nói rằng trong tứ thần thú hệ …