Thâu Ngọc

BookMark
1 truyện
  • Thâu Hương Thiết Ngọc

    Thâu Hương Thiết Ngọc

    Tác giả:

    Nàng là vết sẹo trong lòng hắn, là khúc mắc trong lòng không thể nói ra, là người hắn chỉ có thể cung phụng như thần phật trên trời.Bởi …