The Curtis Reincarnation

BookMark
1 truyện
  • Sự Tái Sinh Của Curtis

    Sự Tái Sinh Của Curtis

    Tác giả:

    Genres [Thể loại]: Slash (male x male)Rating [Phân loại độ tuổi]: RTranslator [Người dịch]: Minori (chương 1-12), Kise Rin (chương 13-33)Jordan có một cuộc sống khiến nhiều người mong …