The Demigod Files

BookMark
1 truyện
  • Percy Jackson Tập 4.5: Hồ Sơ Á Thần

    Percy Jackson Tập 4.5: Hồ Sơ Á Thần

    Tác giả:

    Dịch giả: Thiên Tứ Quản lý dự án: skypeaful Đánh máy: skypeaful Tài trợ chính: Meo Meo (phanminhduc12345) Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các vị thần Olympia vẫn còn sống ở thế kỷ 21? Chuyện gì …