The Overlord's Spear

BookMark
1 truyện
  • Bá Vương Thương

    Bá Vương Thương

    Tác giả:

    Bá Vương thương, là cây thương độc nhất vô nhị trên giang hồ, dài một trượng ba thước bảy thốn ba phân, nặng bảy mươi ba cân bảy lạng …