The S-Ranks That I've Raised

BookMark
1 truyện
  • Cấp S Mà Tôi Dưỡng Thành

    Cấp S Mà Tôi Dưỡng Thành

    Tác giả:

    Edit: Hac_laoto Tên thay thế: 내가 키운 S급들 Một thợ săn Hạng F. Hơn thế nữa, là một người anh trai Hạng F, kẻ không bao giờ bắt kịp người em …