Thiên đô chiếu

BookMark
1 truyện
  • Chiếu Dời Đô

    Chiếu Dời Đô

    Tác giả:

    Thiên đô chiếu (chữ Hán: 遷都詔) tức Chiếu dời đô là một đoạn văn được Ngô Sĩ Liên ghi lại sớm nhất ở thế kỷ 15 trong sách Đại …