Tình yêu

BookMark
1 truyện
  • Lời Nguyền

    Lời Nguyền

    Tác giả:

    Không còn những mảnh vụn ký ức làm đau lòng nhau nữa. Khi ấy, Tiểu Miên, em sẽ chọn ai?-Chọn một người dị dạng và sinh cho anh ấy …