Tối Giai Nữ Tế

BookMark
1 truyện
  • Chàng Rể Vô Song

    Chàng Rể Vô Song

    Tác giả: ,

    Vừa tiễn Dương Lệ lên một chiếc taxi, Lâm Hàn bỗng thấy điện thoại rung lên, anh lấy ra xem tin nhắn. “Cậu chủ Lâm Hàn, lệnh cấm vận của …