Vương Phi Mười Ba Tuổi

BookMark
1 truyện
  • Vương Phi 13 Tuổi

    Vương Phi 13 Tuổi

    Tác giả:

    Nàng, là người đứng đầu tổ chức lính đánh thuê đặc chủng, nắm quyền sinh sát trong tay, chỉ làm theo ý mình. Hắn, là Vương gia tuyệt sắc của …