Xuyên Đến Thế Kỷ 22

BookMark
1 truyện
  • [Doraemon] To The 22Nd Century

    [Doraemon] To The 22Nd Century

    Tác giả:

    “Em biết con đường nào xa nhất không?”“Là con đường nào?”“Là đường từ thế kỷ 22 đến mặt trăng…”“Anh không ngốc đó chứ?”“Không, vì khi lên mặt trăng anh …