Ỷ Thiên Đồ Long Ký

BookMark
1 truyện
  • Cô Gái Đồ Long

    Cô Gái Đồ Long

    Tác giả:

    "Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong." Những câu này nói về Đồ …