7 Nguyệt Tình

BookMark
1 truyện
  • Sửu Thiếp

    Sửu Thiếp

    Tác giả:

    Năm hai tuổi, nàng bị bán cho một hộ nhà nông làm con dâu nuôi từ bé.Nàng mong mỏi bà bà (*) có thể sớm ngày sinh trượng phu, …